Què és
"Cap Infant Sense Conte"?

És un projecte educatiu, cultural i social que pretén que, des de petits, sapiguem apreciar el valor i el gust per la lectura ja que són molts els beneficis de llegir: ajuda a enriquir el vocabulari, a millorar la comprensió lectora, la concentració, les habilitats lingüístiques, l’èxit escolar…
Creat el 2014 al Vallès Oriental, a iniciativa pròpia, pel professor de secundària i emprenedor Toni Argent perquè la lectura ens ajudi a créixer com a persones i ens faci pensar.
«Tot va començar amb una història que li vaig explicar al meu nebot Oriol. Quan vaig acabar d’explicar-li em va dir que li havia agradat molt. Vaig pensar que seria genial que milers d’infants la coneguessin. Així que, quan vaig arribar a casa, vaig escriure-la. Vaig demanar a la companya de feina Núria Ramon si volia fer les il·lustracions, sense pintar-les perquè cada infant les pintés amb els colors que més li agradessin. Va acceptar. Vaig començar a moure fils per aconseguir el finançament necessari per imprimir 5.000 exemplars d’aquella història que té per títol El gat Romeu i el bosc màgic. Amb ell començaria aquest gran projecte. Davant la bona acollida d’aquest primer conte, vam continuar el projecte publicant-ne d’altres, un cada any
Els contes són una autoedició i tracten temes com la importància d’educar en la diferència, de treballar en equip, de sumar esforços, de superar les pors, del valor de l’esforç, de cooperar, de deixar-se ajudar, etc. El seu cost es finança amb aportacions econòmiques d’empreses, ajuntaments, institucions, etc. Sense la seva col·laboració econòmica no hauria estat
possible iniciar-lo i continuar-lo.

Els nostres objectius

Tot i que els contes són per a tots els públics, els principals objectius del projecte són

 

Fomentar l’hàbit lector dels infants

Fomentar la seva creativitat

Realitzar col·laboracions puntuals, temporals o permanents amb entitats culturals, educatives, socials, esportives, etc. Per tal de

Fomentar l’ús de la llengua catalana

Fomentar els valors que es troben en els contes publicats

Associació Cap Infant Sense Conte

Entitat sense ànim de lucre que vol donar a conèixer la important tasca educativa, cultural, social, de valors i d’aprenentatge que realitzen els contes. L’associació, per aconseguir els seus objectius, desenvolupa les activitats següents:

Creació i publicació de textos literaris, conferències, xerrades, trobades, debats, organització de concursos i premis…

Trobades d’autors locals per tal de fomentar l’esperit socialitzador i d’intercanvi d’experiències literàries i tot el que tingui a veure amb la cultura.

L’associació és l’encarregada, també, de gestionar la comunicació i distribució dels contes amb les biblioteques, les entitats socials, les escoles i els instituts, els CAP’s, els hospitals…

Junta directiva: President: Toni Argent

Secretària: Dolors Ramírez

Tresorer: Francesc Cordomí